Vet du var det finns brandsläckare i ditt hus?


Det är bra att tänka efter ibland eller hur! I varje trapphus och på varje våningsplan finns det brandsläckare som besiktigas regelbundet. Den 3:e december gör vi dessutom en särskild besiktning av alla våra utrymmen utom i våra lägenheter. I din lägenhet ska det finnas minst 1 st brandvarnare och lägenheterna har tidigare utrustats med en brandfilt. Har du ingen så finns det några få kvar i föreningens lager.

Uppdatering, oktober 2021

Under det sista styrelsemötet innan årsstämman diskuterade styrelsen bland annat avslutat och planerat underhåll. Under september genomfördes en stamspolning enligt plan och utan problem. Vidare byttes en avloppsbrunn ut vid Ekebyvägen 16, på grund av inväxt av rötter som skadat den gamla brunnen. 

En statusbesiktning av hela området gjordes under första halvan av året. Styrelsen har gått igenom besiktningsrapporten som nu ligger till grund för planeringen av framtida underhåll. En sak som noterades vid besiktningen var att samtliga tak i området är mossbevuxna i olika utsträckning. Mossa binder fukt som kan skada takpannorna och på sikt leda till fuktskador. Styrelsen har därför anlitat en firma som ska ta sig an borttagande av mossan på våra tak. Detta kommer att ske under senare halvan av oktober. Mer information om exakt när och hur detta arbete kommer att genomföras kommer att skickas ut när det börjar dra ihop sig. Det är också dags för en ventilationskontroll av alla våra hus som också kommer att genomföras innan årets slut.

Styrelsen förbereder sig nu inför årsstämman som hålls den 20e oktober klockan 19:00, där vi hoppas se så många som möjligt av våra medlemmar närvara!

Byte av avloppsbrunn vid Ekebyvägen 16

Den 29 och 30 september kommer det ske ett byte av en avloppsbrunn vid södra sidan av carporten mellan Ekebyvägen 16 0ch 18. Anledningen är inväxt av rötter som har orsakat problem för framförallt Ekebyvägen 16. Under torsdagen ska inte tvätt- eller diskmaskiner användas. Mer info om detta finns uppsatt i de hus och den tvättstuga som berörs.

Avloppsrensning på gång

Med början måndagen den 30 augusti kommer GR Avloppsrensning att utföra renspolning av kök- och badrumsavlopp i alla våra hus. Se anslag i våra portar.
Kan du ej vara hemma den aktuella dagen går det bra att lämna uppmärkt nyckel till styrelsen söndagen den 29 augusti, klockan 16.00 – 17.00, Ekebyvägen 36.

Information om bokslut för 2020

Hej alla medlemmar i Brf Hammarbacken
Bokslutet för 2020 är klart och reviderat av revisor. Det finns nu
tillgängligt här på vår hemsida, under fliken ”För mäklare”
brfhammarbacken.se/for-maklare/

Årets resultat för 2020 slutade på kr +583.000

Vi vill samtidigt påminna om att årets föreningsstämma kommer att
hållas 2021-10-20. Mer information kommer under Augusti/September

Nu hoppas vi på en fortsatt varm o skön sommar!
Hälsningar/styrelsen

Rapport från styrelsemötet 27 april

Vid förra styrelsemötet bestämde vi att vi skulle skjuta fram föreningsstämman några månader i förhoppning att vi då ska kunna ha en vanlig stämma där alla kan närvara fysiskt. Preliminärt har nu datum för stämman beslutats till 20/10. Om denna tidsplan håller kommer sista datum för att komma in med motioner att vara 5/9 och kallelsen till stämman kommer att skickas ut 20/9. Anslag och påminnelser om detta kommer givetvis att gå ut längre fram när det börjar dra ihop sig!

Arbetet med att förbättra den yttre miljön flyter på. Bakom Ekebyvägen 18 har markduk lagts ut för att bekämpa parksallaten som annars håller på att ta över vår gräsmatta. Som ni säkert också sett har föryngringsbeskärningen av buskar i området påbörjats. Arbetet med rabatten utanför Ekebyvägen 16 fortsätter också enligt tidsplanen. Detta trots att en fiberkabel av misstag grävdes av. Planen är att grävning, stenläggning och påfyllnad av jord kommer att vara färdigt till mitten av nästa vecka och i slutet av nästa vecka kommer de nya växterna som vi ska plantera.