Information från styrelsemötet den 29 november

Valberedning
På vårt sista styrelsemöte för året konstaterades att vi ännu inte har någon valberedning. Föreningsstämman 2022 gav uppdraget till den nya styrelsen att hitta medlemmar för den uppgiften men vi har alltså inte lyckats med det. Av den anledningen får styrelsen själv fungera som valberedning inför 2023 års föreningsstämma.

Vi är naturligtvis tacksamma för förslag på personer som vill göra en insats för föreningen i vår styrelse. Som boende i en bostadsrättsförening är detta vårt gemensamma ansvar.

OVK-arbetet
Nu är rensningen av ventilationskanalerna klar och vi väntar på ett godkänt resultat efter den slutliga OVK-besiktningen som nu är genomförd.

Mats Lindbergs Fastighetsförvaltning – extra arbeten som utförts under hösten
– Brandvarnare har satts upp i alla trapphus. Kolla gärna dina egna!
– Så kallade luddlådor är på plats i våra två tvättstugor. Detta för att förenkla rengöringen och motverka dålig lukt. Rengöringen utförs av Mats Lindberg.
– Lekplatsen har setts över och gungbrädan har fått nya däck eftersom de gamla var spruckna.

Föreningslokalen
Vår ukrainska familj har fått löfte att bo i föreningslokalen så länge som de behöver under 2023.

Styrelsen önskar alla en fin julhelg!