Information från styrelsen den 29 april

Boka in föreningsstämman i din kalender

Välkommen till Rosendal Norra (matsalen) tisdagen den 30 maj kl 19:00 för  årets föreningsstämma. (Hammarbacksskolan heter numera Rosendal Norra.)

Utöver sedvanliga ärenden ska förslag till uppdaterade stadgar behandlas.  Den 1 januari 2023 började nya regler gälla för bostadsrättsföreningar och det är dessa regler som nu finns med i förslaget. Den 2 maj delas kallelse till föreningsstämman ut tillsammans med det nya stadgeförslaget. Årsredovisningen kommer också finnas upplagd på vår hemsida samma dag samt finnas tillgänglig om man vill  ha en papperskopia. 

Vår trädgård

Vår fastighetsskötare Mats Lindberg anlitar även denna säsong den ukrainska familjen som bor i föreningslokalen att vårstäda och ogräsrensa.

Välkommen till föreningsstämman!

Styrelsen önskar alla en glad valborg!