Information från styrelsemötet den 31 januari

Styrelsen efterlyser en valberedning!
Vi saknar fortfarande kandidater till valberedningen. Anmäl ditt intresse
till styrelsen@brfhammarbacken.se.

Boka in vår föreningsstämma i din kalender
Välkommen till Rosendal Norra (matsalen) tisdagen den 30 maj kl 19:00 för
årets föreningsstämma. (Hammarbacksskolan heter numera Rosendal Norra.)

Justering av tider för tystnad i och utanför våra hus
I våra ordningsregler står det nu att klockan 23:00-07:00 fredag och lördag och klockan 22:00-06:00 söndag-torsdag ska det vara tyst och lugnt såväl i som utanför våra hus.

Anpassa därför ljudnivån från radio, TV och musikanläggning. Även på dagtid ska du ta hänsyn till dina grannar genom att inte använda t ex träskor inomhus och inte slå i dörrar. Tänk på att husen leder ljud mycket bra. Informera dina grannar i förväg, om du måste borra i väggar eller tak.

Ekonomi
Vår ekonomi för 2022 är god trots ett minusresultat. Årsredovisningen för 2022 läggs upp på vår hemsida www.brfhammarbacken.se när den är klar.

Om vi är många som hjälps åt kan vi hålla kostnaderna nere något genom att vädra försiktigt, släcka lampor efter oss i tvättstugor, cykelförråd och på vindar samt vara sparsamma med vattnet.

Föreningslokalen
Vår ukrainska familj har fortsatt behov av boende och har fått löfte att stanna i föreningslokalen så länge de behöver under 2023.