Information från styrelsemötet 28/6

Månadsavgifterna
Styrelsen beslutade att från och med årsskiftet 2022/2023 återgå till den avgiftsnivå vi hade i december 2021, det vill säga, avgifterna kommer att höjas med 5 %.

Resultatet av OVK-besiktningen som genomfördes 27-28 april 2022
var ej godkänt
De lägenheter som fått anmärkningar har fått separat information för att åtgärda dessa före den 1:a oktober 2022. En rensning kommer därefter att göras i ventilationskanalerna i alla våra lägenheter, samt en injustering av luftflödet och slutligen genomförs en ombesiktning. Detta sker under oktober 2022.

Gemensamhetslokalen
Sedan styrelsen fick mandatet att ta ställning till att öppna föreningslokalen som tillfälligt flyktingboende har två olika familjer bott där. För närvarande bor där en mamma med två barn. De har fått löfte att bo i två månader med möjlighet till förlängning.

Trädgården
I år har tre ukrainskor anlitats av vår fastighetsskötare Mats Lindberg för att rensa och göra fint i våra rabatter.

Grovsoprummen
En gul/svart tejp kommer att sättas upp på väggarna i soprummen som visar hur mycket man får lägga i kärlen. Över denna markering får ingenting läggas.

Styrelsen önskar alla en riktigt skön sommar!