Rapport från styrelsemötet 27 april

Vid förra styrelsemötet bestämde vi att vi skulle skjuta fram föreningsstämman några månader i förhoppning att vi då ska kunna ha en vanlig stämma där alla kan närvara fysiskt. Preliminärt har nu datum för stämman beslutats till 20/10. Om denna tidsplan håller kommer sista datum för att komma in med motioner att vara 5/9 och kallelsen till stämman kommer att skickas ut 20/9. Anslag och påminnelser om detta kommer givetvis att gå ut längre fram när det börjar dra ihop sig!

Arbetet med att förbättra den yttre miljön flyter på. Bakom Ekebyvägen 18 har markduk lagts ut för att bekämpa parksallaten som annars håller på att ta över vår gräsmatta. Som ni säkert också sett har föryngringsbeskärningen av buskar i området påbörjats. Arbetet med rabatten utanför Ekebyvägen 16 fortsätter också enligt tidsplanen. Detta trots att en fiberkabel av misstag grävdes av. Planen är att grävning, stenläggning och påfyllnad av jord kommer att vara färdigt till mitten av nästa vecka och i slutet av nästa vecka kommer de nya växterna som vi ska plantera.

Fiberkabel avgrävd

Tyvärr har en kabel grävts av under eftermiddagen i samband med grävning av en rabatt vid Ekebyvägen 16. En tekniker är på väg och i bästa fall kommer detta kunna åtgärdas under eftermiddagen så att vi får tillbaka internet till hus 12, 14, 16, 22, 34 och 38.

Rapport från styrelsemötet 30 mars

Vid styrelsemötet den 30/3 beslutade styrelsen att skjuta på föreningsstämman till i höst. Detta för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer under rådande pandemi. Preliminärt kommer stämman att hållas i oktober. Målsättningen är att då kunna hålla en traditionell stämma där alla ska kunna närvara fysiskt och känna sig säkra med detta. Vi återkommer med mer information gällande exakt tidpunkt längre fram.


Vidare diskuterades de pågående städningarna av skyddsrummet/hobbyrummet och cykelförråden. Vi har noterat att många av medlemmarna som hade privata tillhörigheter i hobbyrummet gjort en enorm insats för att ta bort dessa! Rummet är nu till stor del tömt men vi passar ändå på att påminna de medlemmar som fortfarande har saker kvar om att ta bort alla personliga ägodelar innan 15 april.


Under mars månad tog styrelsen in en besiktningsman för genomgång av alla hus, yttre miljö och gemensamhetsutrymmen. Besiktningsrapporten, som precis inkommit, ska användas som underlag för att identifiera vad som behöver åtgärdas och i vilken ordning. 


Med detta vill vi i styrelsen önska alla en riktigt glad påsk!