Byte av avloppsbrunn vid Ekebyvägen 16

Den 29 och 30 september kommer det ske ett byte av en avloppsbrunn vid södra sidan av carporten mellan Ekebyvägen 16 0ch 18. Anledningen är inväxt av rötter som har orsakat problem för framförallt Ekebyvägen 16. Under torsdagen ska inte tvätt- eller diskmaskiner användas. Mer info om detta finns uppsatt i de hus och den tvättstuga som berörs.