TILLSAMMANS SKAPAR VI
EN FIN BOENDEMILJÖ

Bostadsrättsföreningen Hammarbacken ligger strax nordväst om Vallentuna centrum i ett öppet landskap med åkrar och ängar där både kor och hästar betar sommartid. Det finns bussar cirka fem minuters promenad från området. I Vallentuna centrum kan man ta Roslagsbanan eller buss till Stockholm och resan tar cirka 30 minuter.

Bostadsrättsföreningen består av 8 punkthus med olika antal våningar. Totalt finns här 88 lägenheter. Föreningen arrangerar ett flertal träffar under året för sina medlemmar. Den viktigaste är årsmötet som ju är föreningens högsta beslutande organ då alla medlemmar får vara med och besluta om frågor som rör föreningen.
AKTUELLT 2021
Nu är vi i inledningen av ett nytt år igen. I styrelsen fortsätter arbetet och nästa styrelsemöte hålls den
26 januari.  Vi håller öppet hus som vanligt klockan 18:30-19:00 och platsen är föreningslokalen på Ekebyvägen 24, vid lekplatsen. Välkommen!

Under det gångna året har den nya styrelsen hanterat frågor som försäkringsärenden, nya medlemmar, skötsel av vår trädgård, budget inför det nya året och planering av fortsatt underhåll med mera. Som alla säkert har noterat så är inte månadsavgiften höjd och vår förhoppning är att vi ska kunna behålla den här nivån även 2022.