Tillsammans skapar vi en fin boendemiljö

Bostadsrättsföreningen Hammarbacken ligger strax nordväst om Vallentuna centrum i ett öppet landskap med åkrar och ängar där både kor och hästar betar sommartid. Det finns bussar cirka fem minuters promenad från området. I Vallentuna centrum kan man ta Roslagsbanan eller buss till Stockholm och resan tar cirka 30 minuter.

xx

Bostadsrättsföreningen består av 8 punkthus med olika antal våningar. Totalt finns här 88 lägenheter. Föreningen arrangerar ett flertal träffar under året för sina medlemmar. Den viktigaste är årsmötet som ju är föreningens högsta beslutande organ då alla medlemmar får vara med och besluta om frågor som rör föreningen.

  AKTUELLT - September 2020    

Arbete pågår just nu angående våra parkeringar och syftet är att det ska bli fler besöksparkeringar. 

Under några dagar denna och kommande vecka arbetar vår fastighetsförvaltare med att bland annat beskära buskar och röja sly runt våra hus.

Styrelsen sammanträder den 29 september. 

Välkommen på öppet hus mellan klockan 18.30-19.00 om du har något du vill dryfta.