Information från styrelsemötet 30/8

Obligatorisk ventilationskontroll

OVK-besiktningen som genomfördes tidigare i år resulterade i ett icke-godkänt resultat. Vi vill påminna dem som blivit ombedda att genomföra särskilda åtgärder att detta ska vara åtgärdat senast den första oktober. IMS-ventilation återkommer i oktober för att göra en rensning av ventilationskanalerna, injustera luftflödet och ombesiktiga fastigheten. Vi återkommer med information om när exakt detta kommer att ske.

Valberedning

Vi saknar fortfarande en valberedning. Om du själv är intresserad av att bistå föreningen med detta viktiga arbete, eller känner någon som du tycker skulle passa bra i denna roll, ber vi er att kontakta styrelsen.

Grovsopor

Vi vill passa på att påminna om de regler som finns uppsatta i grovsoprummen och att kärlen inte får fyllas över kanten. I det nedre servicehuset finns kärl för elektriskt avfall, batterier och glödlampor, dessa saker får inte läggas i de stora grovsopkärlen. Det finns återvinningsstationer på Ekebyvägen 201 och vid Ormsta station. Där kan man slänga kartong, plast, glas och metall för återvinning. Om man inte har tillgång till egen bil och släp eller om man behöver hjälp att forsla bort möbler och annat som inte får plats i kärlen i grovsoprummet så finns det flera företag som kan hjälpa till med detta mot en kostnad. Kontakta gärna styrelsen om du behöver hjälp att hitta lämpliga företag, men det är givetvis den enskilda medlemmen som står för kostnaden för bortforslingen, inte föreningen.

Föreningslokalen

Sedan en tid tillbaka bor en ukrainsk familj, en mor och två barn, i föreningslokalen. De trivs bra och uppskattar det fina bemötande de får från föreningens medlemmar och säger ofta hur oerhört tacksamma de är för att de får bo hos oss under denna svåra tid. Vår fastighetsskötare Mats Lindberg har hjälpt till med att anställa mamman till att rensa ogräs både i vår och andra föreningar i kommunen. Som de goda grannar de är har hela familjen dessutom ställt upp med att vattna blommorna i våra entréer under sommaren. Så om ni tycker att det ser extra fint ut i trädgården i år så är det till stor del tack vare dessa fina människor som bor hos oss!

Städdag

Styrelsen funderar på att anordna en städdag under hösten. Troligtvis blir det någon gång under oktober månad. Om ni har några särskilda åtgärder som ni tycker skulle passa bra att utföra gemensamt vid ett sådant tillfälle, meddela gärna styrelsen så lägger vi det till listan med saker vi kan göra under städdagen.

Debitering el – carport

Från och med den 15/8 i år kommer vi att återuppta debitering av förbrukad el i carportarna. Debiteringen kommer att ske årsvis. Tillsvidare kommer kostnaden att vara 2.50:- per kWh vilket är vad föreningen debiterat tidigare.

Nästa möte

Nästa styrelsemöte kommer att bli den 20/9 klockan 18:00.

Information från styrelsemötet 28/6

Månadsavgifterna
Styrelsen beslutade att från och med årsskiftet 2022/2023 återgå till den avgiftsnivå vi hade i december 2021, det vill säga, avgifterna kommer att höjas med 5 %.

Resultatet av OVK-besiktningen som genomfördes 27-28 april 2022
var ej godkänt
De lägenheter som fått anmärkningar har fått separat information för att åtgärda dessa före den 1:a oktober 2022. En rensning kommer därefter att göras i ventilationskanalerna i alla våra lägenheter, samt en injustering av luftflödet och slutligen genomförs en ombesiktning. Detta sker under oktober 2022.

Gemensamhetslokalen
Sedan styrelsen fick mandatet att ta ställning till att öppna föreningslokalen som tillfälligt flyktingboende har två olika familjer bott där. För närvarande bor där en mamma med två barn. De har fått löfte att bo i två månader med möjlighet till förlängning.

Trädgården
I år har tre ukrainskor anlitats av vår fastighetsskötare Mats Lindberg för att rensa och göra fint i våra rabatter.

Grovsoprummen
En gul/svart tejp kommer att sättas upp på väggarna i soprummen som visar hur mycket man får lägga i kärlen. Över denna markering får ingenting läggas.

Styrelsen önskar alla en riktigt skön sommar!

Information från extrainsatt styrelsemöte den 8/6

Med anledning av att det dröjer till ordinarie mötesdag som vi fortsätter att ha sista tisdagen i månaden klockan 18:00, valde den nya styrelsen att träffas för en genomgång av det som är aktuellt just nu.

– Under veckan som kommer går styrelsen igenom OVK-besiktningen från den 27/28 april tillsammans med besiktningsmannen. Vi återkommer med information gällande eventuella åtgärder som resultat av besiktningen.

– Föreningen har nu upplåtit gemensamhetslokalen/gästrummet till den första ukrainska flyktingfamiljen, en mamma med två barn. Styrelsen beslutade att för allas trygghet ska ett dokument med skötselinstruktioner utformas och översättas till ukrainska. Detta ska handla om brandskydd, skötsel av lokalen, sophantering och hur man bokar tvättstuga med mera.

Styrelsen beslutade att en hörna av lokalen ska inredas med soffa, bord, matta och golvlampor. Finns det någon/några i föreningen som vill bidra med detta? Hör då av er till styrelsen@brfhammarbacken.se, och gärna så snart som möjligt.

– Det övre grovsoprummet har tyvärr fyllts med wellpappkartonger som inte plattats till, en stor leksaksbil med eldrift med mera, med mera. Som vi informerat om tidigare vägrar sophämtarna att hantera överfulla kärl. Och elartiklar vet vi nog alla att det inte ska kastas i grovsoporna. Vi blir debiterade extraavgifter vid dessa tillfällen och vi vädjar till alla att respektera reglerna för vad som får kastas och att inte fylla kärlen mer än till kanterna.

Styrelsen önskar alla en glad sommar!Rapport från föreningsstämman 31/5

Den nya styrelsen är nu presenterad på anslagstavlor och under kontakt här på vår hemsida. Den motion som lämnats in, att ge styrelsen mandat att fatta beslut om att kunna ta emot ukrainska flyktingar för korttidsboende i vår föreningslokal bifölls.

Vi återkommer med mer information då vi som ny styrelse har haft vårt första ordinarie möte.

Information från styrelsemötet 29/3

OVK-besiktningen kommer att utföras av IMS Ventilation onsdagen den 27/4. Inför besiktningen är det mycket viktigt att rengöra fläkten om det inte är gjort nyligen. Information om hur du går tillväga finns i lägenhetspärmen.
Om du behöver hjälp att utföra rengöringen ber vi dig kontakta vår fastighetsskötare Mats Lindberg på 070 371 64 08. Han kan mot en ersättning om 450kr utföra arbetet åt dig.
Även takventilerna i badrum, separata toaletter och i klädkammare bör rengöras och besiktningsmannen behöver kunna komma åt dessa vid besiktningen.

Tidpunkten för årsstämman har satts till tisdag 31/5. Medlemmar ombeds inkomma med motioner senast söndag 24/4. Information om detta kommer att komma upp snart.

Styrelsen har fått information om att det är mycket myror i farten i år. Anticimex har kontaktats för att sanera i entréer/portar. Om du har problem med myror i din lägenhet ber vi dig ringa Anticimex på 075 245 10 00 och uppge din adress, lägenhetsnummer samt att huset är försäkrat hos Folksam.  

Nästa möte blir tisdagen 26/4.

Information från styrelsemötet 22/2

Under tisdagens styrelsemöte behandlade styrelsen framförallt hobbyrummet och planerat trädgårdsarbete. 

Som ni säkert sett har information satts upp i portdörrarna gällande hobbyrummet som nu i stort sett är färdigt och redo att börja användas av medlemmar. Styrelsen har arbetat fram vilka regler som ska gälla för rummets brukande och har också kommit fram till en lösning för hur alla enkelt ska kunna få tillträde till rummet. Medlemmar som vill ha tillträde till hobbyrummet ombeds skicka in en intresseanmälan till styrelsen på styrelsen@brfhammarbacken.se, så vi vet hur många nycklar vi ska kopiera upp.

Efter att ha rådgjort med tre olika företag har styrelsen beslutat att åtgärda en del träd på vårt område. Årets trädgårdsarbete sätter därför igång redan imorgon måndag 28/2. Då kommer arborister från Klätterapan att ta sig an en del träd på vårt område som antingen behöver beskäras eller fällas.

Nästa styrelsemöte blir tisdagen 29/3-2022.

Sammanfattning från styrelsemötet 25/1

I tisdags sammanträdde styrelsen för första gången detta år. På agendan stod framförallt planering inför styrelsens arbete 2022. 

Ett av de större arbetena detta år blir den obligatoriska ventilationskontrollen. Offerter ska tas in för att komma igång med detta arbete så snart som möjligt.

En prioritetsordning och plan för årets trädgårdsarbete är på gång. Som en del i detta arbete kommer ett antal träd att fällas då de annars kan utgöra en risk.

Arbetet med hobbyrummet fortskrider också. Rummet har städats och rustats upp. En arbetsgrupp har tillsatts för att utforma regler för hur rummet ska brukas och besluta hur vi ska lösa tillträdet till rummet.

Vi har fått rapporter om att internet inte fungerat som det ska i vissa hus. Ownit har lokaliserat problemet som ska vara åtgärdat under januari. 

Under december genomfördes en brandinventering av föreningens alla lokaler. Utlåtandet var att det överlag ser bra ut. Vi fick förslag på vissa åtgärder som kan göra oss ännu bättre förberedda om det uppstår en brand. Bland annat kommer brandvarnare att sättas upp i trappuppgångarna och skyltning till nödutgångar i våra vindsutrymmen och gemensamhetslokaler kommer att förbättras. En service av rökluckorna kommer också att genomföras inom kort.

Vi vill passa på att påminna alla medlemmar om vikten av att ha brandvarnare i lägenheten. Kontrollera regelbundet att era brandvarnare fungerar som de ska.
Om ni saknar brandvarnare i er lägenhet finns det att hämta hos styrelsen. Kontakta oss på styrelsen@brfhammarbacken.se så ser vi till att ni får brandvarnare! 

Nästa styrelsemöte blir tisdagen 22/2-2022.

Nytt år och nya möjligheter

Igår höll styrelsen sitt första möte efter decemberuppehållet. Vi har dock inte varit overksamma sedan november utan olika ärenden har hanterats. Det mest synliga var omläggning av asfalt utanför servicehuset vid vår infart, så att det nu går att öppna och stänga dörrarna utan problem.

En kort trädbesiktning utfördes häromdagen. Då konstaterades att vi under året behöver fälla ett par träd som annars kan utgöra risk. Vi återkommer om detta.

Inom kort kommer en sammanfattning av vårt möte igår. Nu ser vi fram emot att vi går mot ljusare tider!

Tyvärr pågår driftsstörningen fortfarande

Vi har haft kontakt med Telenor nu på morgonen och fått information om att två kablar är avgrävda och att man nu jobbar med att få nya på plats. Oklart när detta blir klart men troligen ganska snart, enligt Telenor.
Ett tips är att använda sig av Telenor stream som du kan hitta information om på vår hemsida. Telenor-Stream.pdf (brfhammarbacken.se)