Information från styrelsemötet den 29 november

Valberedning
På vårt sista styrelsemöte för året konstaterades att vi ännu inte har någon valberedning. Föreningsstämman 2022 gav uppdraget till den nya styrelsen att hitta medlemmar för den uppgiften men vi har alltså inte lyckats med det. Av den anledningen får styrelsen själv fungera som valberedning inför 2023 års föreningsstämma.

Vi är naturligtvis tacksamma för förslag på personer som vill göra en insats för föreningen i vår styrelse. Som boende i en bostadsrättsförening är detta vårt gemensamma ansvar.

OVK-arbetet
Nu är rensningen av ventilationskanalerna klar och vi väntar på ett godkänt resultat efter den slutliga OVK-besiktningen som nu är genomförd.

Mats Lindbergs Fastighetsförvaltning – extra arbeten som utförts under hösten
– Brandvarnare har satts upp i alla trapphus. Kolla gärna dina egna!
– Så kallade luddlådor är på plats i våra två tvättstugor. Detta för att förenkla rengöringen och motverka dålig lukt. Rengöringen utförs av Mats Lindberg.
– Lekplatsen har setts över och gungbrädan har fått nya däck eftersom de gamla var spruckna.

Föreningslokalen
Vår ukrainska familj har fått löfte att bo i föreningslokalen så länge som de behöver under 2023.

Styrelsen önskar alla en fin julhelg!

Information från styrelsemötet den 25 oktober

OVK
Rengöringen av våra ventilationskanaler har till största delen gått som planerat. IMS-ventilation återkommer den 5 december för åtgärd i de få återstående lägenheterna.

Vi vill passa på att påminna alla medlemmar om att ventilationen absolut inte får ändras vid renovering/ombyggnation av kök utan att först kontakta styrelsen. Eftersom varje lägenhet har en egen fläktmotor som driver ventilationen i den egna lägenheten är det väldigt viktigt att man vid eventuella ändringar kontrollerar att fläktkåpa och fläktmotor verkligen fungerar ihop. Vi vill också påminna om att spaltventilerna ovanför våra fönster bör rengöras emellanåt.

Höjning av månadsavgiften med 10%
Det har säkert inte gått någon förbi att inflationen ligger på cirka 9-10% och att priserna rusar. Priset på bland annat fjärrvärme kommer att höjas med 13% efter årsskiftet och elpriset har redan gått upp. Med anledning av detta har styrelsen beslutat att höja avgifterna med 10% från och med årsskiftet och inte bara med 5% som vi tidigare har aviserat.

”Visst kan vi hjälpas åt att hålla kostnaderna nere
genom att inte låta fönster stå öppna och genom att
hushålla med vattnet”.

Styrelsen

Valberedning
Vi saknar fortfarande en valberedning. Om du själv är intresserad av att bistå föreningen med detta viktiga arbete, eller känner någon som du tycker skulle passa bra i denna roll, ber vi dig att kontakta styrelsen.

Snart är det Jul!
Ljusgranen kommer att hissas upp i flaggstången som vanligt
inför första advent den 27 november.

Styrelsen


Information från styrelsemötet 30/8

Obligatorisk ventilationskontroll

OVK-besiktningen som genomfördes tidigare i år resulterade i ett icke-godkänt resultat. Vi vill påminna dem som blivit ombedda att genomföra särskilda åtgärder att detta ska vara åtgärdat senast den första oktober. IMS-ventilation återkommer i oktober för att göra en rensning av ventilationskanalerna, injustera luftflödet och ombesiktiga fastigheten. Vi återkommer med information om när exakt detta kommer att ske.

Valberedning

Vi saknar fortfarande en valberedning. Om du själv är intresserad av att bistå föreningen med detta viktiga arbete, eller känner någon som du tycker skulle passa bra i denna roll, ber vi er att kontakta styrelsen.

Grovsopor

Vi vill passa på att påminna om de regler som finns uppsatta i grovsoprummen och att kärlen inte får fyllas över kanten. I det nedre servicehuset finns kärl för elektriskt avfall, batterier och glödlampor, dessa saker får inte läggas i de stora grovsopkärlen. Det finns återvinningsstationer på Ekebyvägen 201 och vid Ormsta station. Där kan man slänga kartong, plast, glas och metall för återvinning. Om man inte har tillgång till egen bil och släp eller om man behöver hjälp att forsla bort möbler och annat som inte får plats i kärlen i grovsoprummet så finns det flera företag som kan hjälpa till med detta mot en kostnad. Kontakta gärna styrelsen om du behöver hjälp att hitta lämpliga företag, men det är givetvis den enskilda medlemmen som står för kostnaden för bortforslingen, inte föreningen.

Föreningslokalen

Sedan en tid tillbaka bor en ukrainsk familj, en mor och två barn, i föreningslokalen. De trivs bra och uppskattar det fina bemötande de får från föreningens medlemmar och säger ofta hur oerhört tacksamma de är för att de får bo hos oss under denna svåra tid. Vår fastighetsskötare Mats Lindberg har hjälpt till med att anställa mamman till att rensa ogräs både i vår och andra föreningar i kommunen. Som de goda grannar de är har hela familjen dessutom ställt upp med att vattna blommorna i våra entréer under sommaren. Så om ni tycker att det ser extra fint ut i trädgården i år så är det till stor del tack vare dessa fina människor som bor hos oss!

Städdag

Styrelsen funderar på att anordna en städdag under hösten. Troligtvis blir det någon gång under oktober månad. Om ni har några särskilda åtgärder som ni tycker skulle passa bra att utföra gemensamt vid ett sådant tillfälle, meddela gärna styrelsen så lägger vi det till listan med saker vi kan göra under städdagen.

Debitering el – carport

Från och med den 15/8 i år kommer vi att återuppta debitering av förbrukad el i carportarna. Debiteringen kommer att ske årsvis. Tillsvidare kommer kostnaden att vara 2.50:- per kWh vilket är vad föreningen debiterat tidigare.

Nästa möte

Nästa styrelsemöte kommer att bli den 20/9 klockan 18:00.

Information från styrelsemötet 28/6

Månadsavgifterna
Styrelsen beslutade att från och med årsskiftet 2022/2023 återgå till den avgiftsnivå vi hade i december 2021, det vill säga, avgifterna kommer att höjas med 5 %.

Resultatet av OVK-besiktningen som genomfördes 27-28 april 2022
var ej godkänt
De lägenheter som fått anmärkningar har fått separat information för att åtgärda dessa före den 1:a oktober 2022. En rensning kommer därefter att göras i ventilationskanalerna i alla våra lägenheter, samt en injustering av luftflödet och slutligen genomförs en ombesiktning. Detta sker under oktober 2022.

Gemensamhetslokalen
Sedan styrelsen fick mandatet att ta ställning till att öppna föreningslokalen som tillfälligt flyktingboende har två olika familjer bott där. För närvarande bor där en mamma med två barn. De har fått löfte att bo i två månader med möjlighet till förlängning.

Trädgården
I år har tre ukrainskor anlitats av vår fastighetsskötare Mats Lindberg för att rensa och göra fint i våra rabatter.

Grovsoprummen
En gul/svart tejp kommer att sättas upp på väggarna i soprummen som visar hur mycket man får lägga i kärlen. Över denna markering får ingenting läggas.

Styrelsen önskar alla en riktigt skön sommar!

Information från extrainsatt styrelsemöte den 8/6

Med anledning av att det dröjer till ordinarie mötesdag som vi fortsätter att ha sista tisdagen i månaden klockan 18:00, valde den nya styrelsen att träffas för en genomgång av det som är aktuellt just nu.

– Under veckan som kommer går styrelsen igenom OVK-besiktningen från den 27/28 april tillsammans med besiktningsmannen. Vi återkommer med information gällande eventuella åtgärder som resultat av besiktningen.

– Föreningen har nu upplåtit gemensamhetslokalen/gästrummet till den första ukrainska flyktingfamiljen, en mamma med två barn. Styrelsen beslutade att för allas trygghet ska ett dokument med skötselinstruktioner utformas och översättas till ukrainska. Detta ska handla om brandskydd, skötsel av lokalen, sophantering och hur man bokar tvättstuga med mera.

Styrelsen beslutade att en hörna av lokalen ska inredas med soffa, bord, matta och golvlampor. Finns det någon/några i föreningen som vill bidra med detta? Hör då av er till styrelsen@brfhammarbacken.se, och gärna så snart som möjligt.

– Det övre grovsoprummet har tyvärr fyllts med wellpappkartonger som inte plattats till, en stor leksaksbil med eldrift med mera, med mera. Som vi informerat om tidigare vägrar sophämtarna att hantera överfulla kärl. Och elartiklar vet vi nog alla att det inte ska kastas i grovsoporna. Vi blir debiterade extraavgifter vid dessa tillfällen och vi vädjar till alla att respektera reglerna för vad som får kastas och att inte fylla kärlen mer än till kanterna.

Styrelsen önskar alla en glad sommar!