Vatten och värme

Meddelande från EON idag!

”Vi har tyvärr en ledning som läcker som vi akut behöver laga. Det innebär att många kunder (se mer i kartbilden nedan) i centrala Vallentuna berörs. Ni kommer att ha värme kvar i fastigheten & kranen under en tid, men det avtar med tiden. Kallvatten påverkas inte. Temperaturen inomhus kan ni till viss del påverka genom er egen ventilation i bygganden. Den första preliminära prognosen är att vi är klara till 16:30. Men det är en osäker sluttid p g a att vi ännu inte kunnat se omfattning av det vi behöver laga. Vi får en bättre bild av läget nu när det är avstängt och vi får stopp på ut läckaget.

Vi ber om ursäkt för att vi stör på detta oplanerade sätt.”

Information om föreningens nya kombiboxar

Kombiboxarna (ladd- och motorvärmaruttag) har nu kommit på plats och nästa steg är att aktivera systemet. För att kunna göra detta behöver de medlemmar som vill använda boxen uppdatera sina kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer) på Simpleko´s medlemssidor. Miljöbelysning kan därefter aktivera kombiboxen efter att de fått kontaktuppgifter till de medlemmar som vill nyttja boxarna. Det är också Miljöbelysning som kommer att fakturera medlemmarna den löpande elförbrukningen. Notera att detta även gäller dem som bara vill använda motorvärmaruttaget.

Viktigt: Vi kommer alltså att skicka kontaktinformationen vidare till Miljöbelysning. Om du som medlem inte vill att kontaktinformationen delas med Miljöbelysning, meddela styrelsen (styrelsen@brfhammarbacken.se) innan tisdag 7/11.

Om ni vill kunna använda kombiboxen ber vi er lägga upp/uppdatera er kontaktinformation i Simpleko.

Gör så här:
Logga in med BankID på Simpleko.se. Till vänster på sidan hittar ni ert namn med en pil som pekar nedåt. Klicka på nedåtpilen och välj Inställningar. Klicka sedan på fliken Kontaktuppgifter och ange den e-postadress och telefonnummer ni vill att föreningen (och Miljöbelysning) ska kunna kontakta er på. Avsluta med att klicka på Spara kontaktuppgifterna.

Om ni behöver hjälp kan ni också skicka in er e-postadress och telefonnummer till styrelsen@brfhammarbacken.se så hjälper vi er lägga upp informationen i Simpleko. Detta gäller också om ni vill att Miljöbelysning ska kontakta er på någon annan e-post eller telefonnummer än det som står angivet i Simpleko.

Debitering
För att kunna använda det nedre uttaget för att ladda elbil eller annat elfordon behöver medlemmarna dels löpande betala för förbrukad el och dels betala en kostnad för installationen av boxen samt en abonnemangskostnad.

De medlemmar som bara vill använda motorvärmaruttaget kommer att kunna fortsätta använda detta som tidigare utan extra kostnad utöver kostnaden för den förbrukade elen som debiteras årligen till ett fast pris på 2.5 kr/kWh.

Kostnad förbrukad el
Den löpande debiteringen för förbrukad el vid laddning av elfordon kommer att hanteras av Miljöbelysning. För denna administration tar Miljöbelysning en abonnemangskostnad på 68:-/månad. Utöver detta betalar man 110% av den faktiska elkostnaden enligt föreningens gällande elavtal. Kostnaden för elen betalas tillbaka till föreningen av Miljöbelysning.

Kostnad installation av boxen
För att få tillgång till elfordonsladdning erbjuder föreningen två olika alternativ:

Alternativ 1: Att ”köpa ut” boxen till en engångssumma och därmed få nyttjanderätt. Kostnad för boxen kommer ligga på ca 7500:- och därefter tillhör den lägenheten och medlemmen betalar sedan bara abonnemangskostnaden och förbrukad el enligt ovan.

Alternativ 2: Att hyra boxen för nyttjanderätt till en löpande kostnad om 300:-/månad. Detta erbjuder vi som alternativ till den som bara är intresserad av att använda boxen under en kortare period. Denna kostnad kommer att läggas på som en extra kostnad på månadsavgiften förutom debitering av elförbrukningen inklusive abonnemangsavgift från Miljöbelysning.

Vid frågor: mejla styrelsen@brfhammarbacken.se

Viktig information från styrelsen den 26 september

Laddboxar
Styrelsen har beslutat att installera laddboxar för elbil i vårt område. Alla befintliga motorvärmaruttag kommer att bytas mot en kombiladdbox som har två olika uttag: ett för motorvärmare och ett för elbilsladdning. Detta innebär att de som vill använda motorvärmare kan fortsätta att göra det på precis samma sätt som tidigare och kommer att debiteras på samma sätt.

Tisdagen den 10 oktober påbörjas arbetet med att installera laddboxar vilket beräknas pågå i 2 veckor. Under denna tid ber vi dem som har bilar parkerade i carportarna att lämna minst 1.5 m fritt mellan bil och carportvägg. Efter installation dröjer det ytterligare ca 14 dagar innan anläggningen tas i drift. Vi kommer att återkomma med mer praktisk information om hur kombicentralen aktiveras och används och information om hur debitering kommer att lösas.

Utförlig information finns att läsa här: Mer om laddboxar och Infoblad Zpark

Hissmodernisering
Måndagen den 6 november
kommer modernisering av 2 hissar att påbörjas i husen på Ekebyvägen 18 och på Ekebyvägen 34, ett 3-plans- och ett
4-planshus. Arbetet kommer att pågå i 2-3 veckor och sker samtidigt i de båda husen. Moderniseringen görs på grund av utdaterade styrsystem med mera. Vi beklagar att detta kommer leda till att hissarna inte kan nyttjas dessa dagar samt det buller arbetet kommer orsaka. Se inlägget från den 27 juni för mer information om varför detta behöver göras nu.

Info från styrelsen den 27 juni

Nu tar styrelsen en liten paus, i alla fall gällande styrelsemöten under juli månad. Vi finns dock tillgängliga via styrelsemailen som vanligt.

Föreningsstämman resulterade i en ny suppleant i gruppen vilket vi tycker är jättekul. Välkommen Niklas! Stämmoprotokollet finns att läsa på medlemsportalen www.simpleko.se i mappen ”Dokumenthanterare”. Önskar du få ett utskrivet protokoll så ordnar vi förstås det.

Vår ekonomi och nya investeringar
Som vi alla vet har det ekonomiska läget förändrats radikalt. Det har inte påverkat oss så mycket än men den 1 december 2023 lägger vi om ett lån på 11 miljoner och därefter följer 3 st lån med några månaders mellanrum, totalt ca 36 miljoner. Vi räknar med att räntekostnaderna kommer att öka och ytterligare avgiftshöjningar är därför tyvärr också att vänta.

Vi står också inför stora kostnader då våra hissar med utdaterade styrsystem och vissa delar som upphört att tillverkas behöver moderniseras. Under hösten, vintern och våren har styrelsen därför träffats vid ett flertal tillfällen och diskuterat anbud på 4 st hydraulhissar vilka har inkommit från Kone, Otis, Hissgruppen och Trygga Hiss. Till vår hjälp i valet av leverantör har vi bland annat haft en före detta hissbesiktningsman som varit anställd av Impecta/Kiwa.

På vårt styrelsemöte den 27 juni beslutades att anlita Trygga Hiss. Arbetet beräknas starta i november 2023 och man börjar med att modernisera en treplans- respektive en fyrplanshiss. Vilka vi ska börja med är inte bestämt än. De övriga två får vänta ett eller två år så det blir mer skonsamt för vår ekonomi. Reservdelar från de två första sparas förstås så att vi kan reparera eventuella fel på kvarvarande hissar tills de moderniseras. Moderniseringarna beräknas ta 2-3 veckor per hiss.

Andra investeringar gäller infrastrukturen för att kunna ladda elbilar. Styrelsen arbetar även med denna fråga och som vi får återkomma om när det klarnat vilket utbyggbart system som vi ska använda oss av.

Höststädning och antagande av nya stadgar
I slutet av september planerar vi att ha en gemensam arbetsdag med korvgrillning som avslutning. Samtidigt med arbetsdagen kallar vi till en extrastämma då vi förhoppningsvis ska kunna godkänna de uppdaterade stadgarna som togs på föreningsstämman. Mer information om allt detta kommer i augusti.

Trädgårdsinsatser
Området i söder mot kommunens gångväg och mot Ekebyvägen ska slyröjas och snyggas till. Vi kommer eventuellt också ta ned de två stora granar som drabbats av granbarksborre och som är döda.. De står i naturområdet vid de två boulebanorna.

De buskar som har dött i rabatterna vid Ekebyvägen 22 (slänten upp mot parkeringen) och Ekebyvägen 38 ska ersättas. Ge oss gärna förslag på vad ni önskar i stället för de buskar som har stått där.

Sommarblommor
Styrelsen turas om att vattna sommarblommorna i balkonglådor och markkrukor. Vi hoppas att de ska blomma vackert hela sommaren!

Vi önskar alla en riktigt skön sommar!
Styrelsen


Information från styrelsen den 29 april

Boka in föreningsstämman i din kalender

Välkommen till Rosendal Norra (matsalen) tisdagen den 30 maj kl 19:00 för  årets föreningsstämma. (Hammarbacksskolan heter numera Rosendal Norra.)

Utöver sedvanliga ärenden ska förslag till uppdaterade stadgar behandlas.  Den 1 januari 2023 började nya regler gälla för bostadsrättsföreningar och det är dessa regler som nu finns med i förslaget. Den 2 maj delas kallelse till föreningsstämman ut tillsammans med det nya stadgeförslaget. Årsredovisningen kommer också finnas upplagd på vår hemsida samma dag samt finnas tillgänglig om man vill  ha en papperskopia. 

Vår trädgård

Vår fastighetsskötare Mats Lindberg anlitar även denna säsong den ukrainska familjen som bor i föreningslokalen att vårstäda och ogräsrensa.

Välkommen till föreningsstämman!

Styrelsen önskar alla en glad valborg!

Information från styrelsemötet den 31 januari

Styrelsen efterlyser en valberedning!
Vi saknar fortfarande kandidater till valberedningen. Anmäl ditt intresse
till styrelsen@brfhammarbacken.se.

Boka in vår föreningsstämma i din kalender
Välkommen till Rosendal Norra (matsalen) tisdagen den 30 maj kl 19:00 för
årets föreningsstämma. (Hammarbacksskolan heter numera Rosendal Norra.)

Justering av tider för tystnad i och utanför våra hus
I våra ordningsregler står det nu att klockan 23:00-07:00 fredag och lördag och klockan 22:00-06:00 söndag-torsdag ska det vara tyst och lugnt såväl i som utanför våra hus.

Anpassa därför ljudnivån från radio, TV och musikanläggning. Även på dagtid ska du ta hänsyn till dina grannar genom att inte använda t ex träskor inomhus och inte slå i dörrar. Tänk på att husen leder ljud mycket bra. Informera dina grannar i förväg, om du måste borra i väggar eller tak.

Ekonomi
Vår ekonomi för 2022 är god trots ett minusresultat. Årsredovisningen för 2022 läggs upp på vår hemsida www.brfhammarbacken.se när den är klar.

Om vi är många som hjälps åt kan vi hålla kostnaderna nere något genom att vädra försiktigt, släcka lampor efter oss i tvättstugor, cykelförråd och på vindar samt vara sparsamma med vattnet.

Föreningslokalen
Vår ukrainska familj har fortsatt behov av boende och har fått löfte att stanna i föreningslokalen så länge de behöver under 2023.

Information från styrelsemötet den 29 november

Valberedning
På vårt sista styrelsemöte för året konstaterades att vi ännu inte har någon valberedning. Föreningsstämman 2022 gav uppdraget till den nya styrelsen att hitta medlemmar för den uppgiften men vi har alltså inte lyckats med det. Av den anledningen får styrelsen själv fungera som valberedning inför 2023 års föreningsstämma.

Vi är naturligtvis tacksamma för förslag på personer som vill göra en insats för föreningen i vår styrelse. Som boende i en bostadsrättsförening är detta vårt gemensamma ansvar.

OVK-arbetet
Nu är rensningen av ventilationskanalerna klar och vi väntar på ett godkänt resultat efter den slutliga OVK-besiktningen som nu är genomförd.

Mats Lindbergs Fastighetsförvaltning – extra arbeten som utförts under hösten
– Brandvarnare har satts upp i alla trapphus. Kolla gärna dina egna!
– Så kallade luddlådor är på plats i våra två tvättstugor. Detta för att förenkla rengöringen och motverka dålig lukt. Rengöringen utförs av Mats Lindberg.
– Lekplatsen har setts över och gungbrädan har fått nya däck eftersom de gamla var spruckna.

Föreningslokalen
Vår ukrainska familj har fått löfte att bo i föreningslokalen så länge som de behöver under 2023.

Styrelsen önskar alla en fin julhelg!

Information från styrelsemötet den 25 oktober

OVK
Rengöringen av våra ventilationskanaler har till största delen gått som planerat. IMS-ventilation återkommer den 5 december för åtgärd i de få återstående lägenheterna.

Vi vill passa på att påminna alla medlemmar om att ventilationen absolut inte får ändras vid renovering/ombyggnation av kök utan att först kontakta styrelsen. Eftersom varje lägenhet har en egen fläktmotor som driver ventilationen i den egna lägenheten är det väldigt viktigt att man vid eventuella ändringar kontrollerar att fläktkåpa och fläktmotor verkligen fungerar ihop. Vi vill också påminna om att spaltventilerna ovanför våra fönster bör rengöras emellanåt.

Höjning av månadsavgiften med 10%
Det har säkert inte gått någon förbi att inflationen ligger på cirka 9-10% och att priserna rusar. Priset på bland annat fjärrvärme kommer att höjas med 13% efter årsskiftet och elpriset har redan gått upp. Med anledning av detta har styrelsen beslutat att höja avgifterna med 10% från och med årsskiftet och inte bara med 5% som vi tidigare har aviserat.

”Visst kan vi hjälpas åt att hålla kostnaderna nere
genom att inte låta fönster stå öppna och genom att
hushålla med vattnet”.

Styrelsen

Valberedning
Vi saknar fortfarande en valberedning. Om du själv är intresserad av att bistå föreningen med detta viktiga arbete, eller känner någon som du tycker skulle passa bra i denna roll, ber vi dig att kontakta styrelsen.

Snart är det Jul!
Ljusgranen kommer att hissas upp i flaggstången som vanligt
inför första advent den 27 november.

Styrelsen