Fiberkabel avgrävd

Tyvärr har en kabel grävts av under eftermiddagen i samband med grävning av en rabatt vid Ekebyvägen 16. En tekniker är på väg och i bästa fall kommer detta kunna åtgärdas under eftermiddagen så att vi får tillbaka internet till hus 12, 14, 16, 22, 34 och 38.

Rapport från styrelsemötet 30 mars

Vid styrelsemötet den 30/3 beslutade styrelsen att skjuta på föreningsstämman till i höst. Detta för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer under rådande pandemi. Preliminärt kommer stämman att hållas i oktober. Målsättningen är att då kunna hålla en traditionell stämma där alla ska kunna närvara fysiskt och känna sig säkra med detta. Vi återkommer med mer information gällande exakt tidpunkt längre fram.


Vidare diskuterades de pågående städningarna av skyddsrummet/hobbyrummet och cykelförråden. Vi har noterat att många av medlemmarna som hade privata tillhörigheter i hobbyrummet gjort en enorm insats för att ta bort dessa! Rummet är nu till stor del tömt men vi passar ändå på att påminna de medlemmar som fortfarande har saker kvar om att ta bort alla personliga ägodelar innan 15 april.


Under mars månad tog styrelsen in en besiktningsman för genomgång av alla hus, yttre miljö och gemensamhetsutrymmen. Besiktningsrapporten, som precis inkommit, ska användas som underlag för att identifiera vad som behöver åtgärdas och i vilken ordning. 


Med detta vill vi i styrelsen önska alla en riktigt glad påsk! 

Underhållsplan 2021 och slutrensning av cykelförråden

Under styrelsemötet den 23/2 diskuterades bland annat 2021 års underhåll. Under hösten 2021 planeras både en avloppsrensning och kontroll av ventilationen (OVK). Exakt när dessa kommer att ske kommer att bestämmas utifrån när vi anser att det är möjligt att genomföra dem på ett säkert sätt med tanke på spridningen av covid-19.

I samband med ventilationskontrollen vill vi passa på att påminna alla om vikten av att städa köksfläkt och filter minst en gång om året.

Vidare påbörjade vi planeringen av underhåll och förbättringar av den yttre miljön.

Slutligen kommer vi att genomföra en sista rensning av cykelförråden. Denna kommer att ske den 1a april. Allt som inte är cyklar som står i förråden kommer att bäras ned till gemensamhetslokalen. Där kommer det att förvaras i två månader. Om du upptäckt att något som är ditt hamnat i gemensamhetslokalen, kan du under perioden 1/4-30/5 få igen det efter kontakt med styrelsen. Efter två månader, den sista maj, kommer allt som inte hämtats igen att antas vara övergivet och slängas.

Styrelsemöte 23 februari

Styrelsen sammanträder på tisdag den 23 februari. Vi kommer att vara i gemensamhetslokalen där det finns mer plats för att lättare kunna hålla avstånd. Som vanligt är du som medlem välkommen på ”öppet hus” mellan klockan 18.30-19.00.