Information från styrelsemötet 22/2

Under tisdagens styrelsemöte behandlade styrelsen framförallt hobbyrummet och planerat trädgårdsarbete. 

Som ni säkert sett har information satts upp i portdörrarna gällande hobbyrummet som nu i stort sett är färdigt och redo att börja användas av medlemmar. Styrelsen har arbetat fram vilka regler som ska gälla för rummets brukande och har också kommit fram till en lösning för hur alla enkelt ska kunna få tillträde till rummet. Medlemmar som vill ha tillträde till hobbyrummet ombeds skicka in en intresseanmälan till styrelsen på styrelsen@brfhammarbacken.se, så vi vet hur många nycklar vi ska kopiera upp.

Efter att ha rådgjort med tre olika företag har styrelsen beslutat att åtgärda en del träd på vårt område. Årets trädgårdsarbete sätter därför igång redan imorgon måndag 28/2. Då kommer arborister från Klätterapan att ta sig an en del träd på vårt område som antingen behöver beskäras eller fällas.

Nästa styrelsemöte blir tisdagen 29/3-2022.