Information från styrelsemötet 29/3

OVK-besiktningen kommer att utföras av IMS Ventilation onsdagen den 27/4. Inför besiktningen är det mycket viktigt att rengöra fläkten om det inte är gjort nyligen. Information om hur du går tillväga finns i lägenhetspärmen.
Om du behöver hjälp att utföra rengöringen ber vi dig kontakta vår fastighetsskötare Mats Lindberg på 070 371 64 08. Han kan mot en ersättning om 450kr utföra arbetet åt dig.
Även takventilerna i badrum, separata toaletter och i klädkammare bör rengöras och besiktningsmannen behöver kunna komma åt dessa vid besiktningen.

Tidpunkten för årsstämman har satts till tisdag 31/5. Medlemmar ombeds inkomma med motioner senast söndag 24/4. Information om detta kommer att komma upp snart.

Styrelsen har fått information om att det är mycket myror i farten i år. Anticimex har kontaktats för att sanera i entréer/portar. Om du har problem med myror i din lägenhet ber vi dig ringa Anticimex på 075 245 10 00 och uppge din adress, lägenhetsnummer samt att huset är försäkrat hos Folksam.  

Nästa möte blir tisdagen 26/4.