Information om föreningens nya kombiboxar

Kombiboxarna (ladd- och motorvärmaruttag) har nu kommit på plats och nästa steg är att aktivera systemet. För att kunna göra detta behöver de medlemmar som vill använda boxen uppdatera sina kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer) på Simpleko´s medlemssidor. Miljöbelysning kan därefter aktivera kombiboxen efter att de fått kontaktuppgifter till de medlemmar som vill nyttja boxarna. Det är också Miljöbelysning som kommer att fakturera medlemmarna den löpande elförbrukningen. Notera att detta även gäller dem som bara vill använda motorvärmaruttaget.

Viktigt: Vi kommer alltså att skicka kontaktinformationen vidare till Miljöbelysning. Om du som medlem inte vill att kontaktinformationen delas med Miljöbelysning, meddela styrelsen (styrelsen@brfhammarbacken.se) innan tisdag 7/11.

Om ni vill kunna använda kombiboxen ber vi er lägga upp/uppdatera er kontaktinformation i Simpleko.

Gör så här:
Logga in med BankID på Simpleko.se. Till vänster på sidan hittar ni ert namn med en pil som pekar nedåt. Klicka på nedåtpilen och välj Inställningar. Klicka sedan på fliken Kontaktuppgifter och ange den e-postadress och telefonnummer ni vill att föreningen (och Miljöbelysning) ska kunna kontakta er på. Avsluta med att klicka på Spara kontaktuppgifterna.

Om ni behöver hjälp kan ni också skicka in er e-postadress och telefonnummer till styrelsen@brfhammarbacken.se så hjälper vi er lägga upp informationen i Simpleko. Detta gäller också om ni vill att Miljöbelysning ska kontakta er på någon annan e-post eller telefonnummer än det som står angivet i Simpleko.

Debitering
För att kunna använda det nedre uttaget för att ladda elbil eller annat elfordon behöver medlemmarna dels löpande betala för förbrukad el och dels betala en kostnad för installationen av boxen samt en abonnemangskostnad.

De medlemmar som bara vill använda motorvärmaruttaget kommer att kunna fortsätta använda detta som tidigare utan extra kostnad utöver kostnaden för den förbrukade elen som debiteras årligen till ett fast pris på 2.5 kr/kWh.

Kostnad förbrukad el
Den löpande debiteringen för förbrukad el vid laddning av elfordon kommer att hanteras av Miljöbelysning. För denna administration tar Miljöbelysning en abonnemangskostnad på 68:-/månad. Utöver detta betalar man 110% av den faktiska elkostnaden enligt föreningens gällande elavtal. Kostnaden för elen betalas tillbaka till föreningen av Miljöbelysning.

Kostnad installation av boxen
För att få tillgång till elfordonsladdning erbjuder föreningen två olika alternativ:

Alternativ 1: Att ”köpa ut” boxen till en engångssumma och därmed få nyttjanderätt. Kostnad för boxen kommer ligga på ca 7500:- och därefter tillhör den lägenheten och medlemmen betalar sedan bara abonnemangskostnaden och förbrukad el enligt ovan.

Alternativ 2: Att hyra boxen för nyttjanderätt till en löpande kostnad om 300:-/månad. Detta erbjuder vi som alternativ till den som bara är intresserad av att använda boxen under en kortare period. Denna kostnad kommer att läggas på som en extra kostnad på månadsavgiften förutom debitering av elförbrukningen inklusive abonnemangsavgift från Miljöbelysning.

Vid frågor: mejla styrelsen@brfhammarbacken.se