Info från styrelsen den 27 juni

Nu tar styrelsen en liten paus, i alla fall gällande styrelsemöten under juli månad. Vi finns dock tillgängliga via styrelsemailen som vanligt.

Föreningsstämman resulterade i en ny suppleant i gruppen vilket vi tycker är jättekul. Välkommen Niklas! Stämmoprotokollet finns att läsa på medlemsportalen www.simpleko.se i mappen ”Dokumenthanterare”. Önskar du få ett utskrivet protokoll så ordnar vi förstås det.

Vår ekonomi och nya investeringar
Som vi alla vet har det ekonomiska läget förändrats radikalt. Det har inte påverkat oss så mycket än men den 1 december 2023 lägger vi om ett lån på 11 miljoner och därefter följer 3 st lån med några månaders mellanrum, totalt ca 36 miljoner. Vi räknar med att räntekostnaderna kommer att öka och ytterligare avgiftshöjningar är därför tyvärr också att vänta.

Vi står också inför stora kostnader då våra hissar med utdaterade styrsystem och vissa delar som upphört att tillverkas behöver moderniseras. Under hösten, vintern och våren har styrelsen därför träffats vid ett flertal tillfällen och diskuterat anbud på 4 st hydraulhissar vilka har inkommit från Kone, Otis, Hissgruppen och Trygga Hiss. Till vår hjälp i valet av leverantör har vi bland annat haft en före detta hissbesiktningsman som varit anställd av Impecta/Kiwa.

På vårt styrelsemöte den 27 juni beslutades att anlita Trygga Hiss. Arbetet beräknas starta i november 2023 och man börjar med att modernisera en treplans- respektive en fyrplanshiss. Vilka vi ska börja med är inte bestämt än. De övriga två får vänta ett eller två år så det blir mer skonsamt för vår ekonomi. Reservdelar från de två första sparas förstås så att vi kan reparera eventuella fel på kvarvarande hissar tills de moderniseras. Moderniseringarna beräknas ta 2-3 veckor per hiss.

Andra investeringar gäller infrastrukturen för att kunna ladda elbilar. Styrelsen arbetar även med denna fråga och som vi får återkomma om när det klarnat vilket utbyggbart system som vi ska använda oss av.

Höststädning och antagande av nya stadgar
I slutet av september planerar vi att ha en gemensam arbetsdag med korvgrillning som avslutning. Samtidigt med arbetsdagen kallar vi till en extrastämma då vi förhoppningsvis ska kunna godkänna de uppdaterade stadgarna som togs på föreningsstämman. Mer information om allt detta kommer i augusti.

Trädgårdsinsatser
Området i söder mot kommunens gångväg och mot Ekebyvägen ska slyröjas och snyggas till. Vi kommer eventuellt också ta ned de två stora granar som drabbats av granbarksborre och som är döda.. De står i naturområdet vid de två boulebanorna.

De buskar som har dött i rabatterna vid Ekebyvägen 22 (slänten upp mot parkeringen) och Ekebyvägen 38 ska ersättas. Ge oss gärna förslag på vad ni önskar i stället för de buskar som har stått där.

Sommarblommor
Styrelsen turas om att vattna sommarblommorna i balkonglådor och markkrukor. Vi hoppas att de ska blomma vackert hela sommaren!

Vi önskar alla en riktigt skön sommar!
Styrelsen


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *