Underhållsplan 2021 och slutrensning av cykelförråden

Under styrelsemötet den 23/2 diskuterades bland annat 2021 års underhåll. Under hösten 2021 planeras både en avloppsrensning och kontroll av ventilationen (OVK). Exakt när dessa kommer att ske kommer att bestämmas utifrån när vi anser att det är möjligt att genomföra dem på ett säkert sätt med tanke på spridningen av covid-19.

I samband med ventilationskontrollen vill vi passa på att påminna alla om vikten av att städa köksfläkt och filter minst en gång om året.

Vidare påbörjade vi planeringen av underhåll och förbättringar av den yttre miljön.

Slutligen kommer vi att genomföra en sista rensning av cykelförråden. Denna kommer att ske den 1a april. Allt som inte är cyklar som står i förråden kommer att bäras ned till gemensamhetslokalen. Där kommer det att förvaras i två månader. Om du upptäckt att något som är ditt hamnat i gemensamhetslokalen, kan du under perioden 1/4-30/5 få igen det efter kontakt med styrelsen. Efter två månader, den sista maj, kommer allt som inte hämtats igen att antas vara övergivet och slängas.