Rapport från styrelsemötet 30 mars

Vid styrelsemötet den 30/3 beslutade styrelsen att skjuta på föreningsstämman till i höst. Detta för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer under rådande pandemi. Preliminärt kommer stämman att hållas i oktober. Målsättningen är att då kunna hålla en traditionell stämma där alla ska kunna närvara fysiskt och känna sig säkra med detta. Vi återkommer med mer information gällande exakt tidpunkt längre fram.


Vidare diskuterades de pågående städningarna av skyddsrummet/hobbyrummet och cykelförråden. Vi har noterat att många av medlemmarna som hade privata tillhörigheter i hobbyrummet gjort en enorm insats för att ta bort dessa! Rummet är nu till stor del tömt men vi passar ändå på att påminna de medlemmar som fortfarande har saker kvar om att ta bort alla personliga ägodelar innan 15 april.


Under mars månad tog styrelsen in en besiktningsman för genomgång av alla hus, yttre miljö och gemensamhetsutrymmen. Besiktningsrapporten, som precis inkommit, ska användas som underlag för att identifiera vad som behöver åtgärdas och i vilken ordning. 


Med detta vill vi i styrelsen önska alla en riktigt glad påsk!