Styrelsemöte 23 februari

Styrelsen sammanträder på tisdag den 23 februari. Vi kommer att vara i gemensamhetslokalen där det finns mer plats för att lättare kunna hålla avstånd. Som vanligt är du som medlem välkommen på ”öppet hus” mellan klockan 18.30-19.00.