Nytt år och nya möjligheter

Igår höll styrelsen sitt första möte efter decemberuppehållet. Vi har dock inte varit overksamma sedan november utan olika ärenden har hanterats. Det mest synliga var omläggning av asfalt utanför servicehuset vid vår infart, så att det nu går att öppna och stänga dörrarna utan problem.

En kort trädbesiktning utfördes häromdagen. Då konstaterades att vi under året behöver fälla ett par träd som annars kan utgöra risk. Vi återkommer om detta.

Inom kort kommer en sammanfattning av vårt möte igår. Nu ser vi fram emot att vi går mot ljusare tider!

Tyvärr pågår driftsstörningen fortfarande

Vi har haft kontakt med Telenor nu på morgonen och fått information om att två kablar är avgrävda och att man nu jobbar med att få nya på plats. Oklart när detta blir klart men troligen ganska snart, enligt Telenor.
Ett tips är att använda sig av Telenor stream som du kan hitta information om på vår hemsida. Telenor-Stream.pdf (brfhammarbacken.se)

Sammanfattning från styrelsemötet 30/11

Under årets sista möte diskuterade styrelsen hur vi ska lägga upp arbetet med att rusta upp hobbyrummet och utforma riktlinjer för hur det ska användas. Vi beslutade att dela upp arbetet i två delar. Det första steget kommer att bestå i en ordentlig rengöring och upprustning av rummet. Detta väntas bli klart tidigt nästa år. Nästa steg blir sedan att utforma regler för rummets brukande och besluta hur tillträdet till rummet ska gå till så att alla medlemmar kan få tillgång till rummet på ett enkelt och smidigt sätt.

Styrelsen har under hösten beslutat att sänka hyran för gemensamhetslokalen och övernattningsrummet på Ekebyvägen 24. Hyran ligger nu på 250 kronor per dygn.

Under jul- och nyårshelgen har vi också beslutat att inte ta ut någon avgift för parkering på besöksparkeringarna. Detta gäller 23/12-2/1. P-service har blivit ombedda att inte göra några kontroller av besöksparkeringarna under denna tid. Om man registrerar sig via app/sms under denna tid riskerar man ändå att debiteras som vanligt, så kom ihåg att meddela era gäster att inte registrera sin bil via app/sms under denna period!

Föreningen har för närvarande en mycket god ekonomi och med anledning av detta beslutade styrelsen att sänka månadsavgifterna med 5% från och med februari 2022.

Nästa styrelsemöte kommer att hållas sista tisdagen i januari (25/1). I samband med det är medlemmar som vanligt välkomna till öppet hus 18.30-19.00. Tills dess får man enklast och snabbast kontakt med styrelsen via mejl: styrelsen@brfhammarbacken.se.

Med det önskar styrelsen alla en riktigt god jul och gott nytt år!

Vet du var det finns brandsläckare i ditt hus?


Det är bra att tänka efter ibland eller hur! I varje trapphus och på varje våningsplan finns det brandsläckare som besiktigas regelbundet. Den 3:e december gör vi dessutom en särskild besiktning av alla våra utrymmen utom i våra lägenheter. I din lägenhet ska det finnas minst 1 st brandvarnare och lägenheterna har tidigare utrustats med en brandfilt. Har du ingen så finns det några få kvar i föreningens lager.

Protokoll från årsstämman

Nu finns protokollet från årsstämman att hämta ut för den som är intresserad. Den som är intresserad av att ta del av detta ombeds kontakta styrelsen per e-post (styrelsen@brfhammarbacken.se) för att få detta skickat till sig.

Nya styrelsens första möte!

Förra veckan sammanträdde den nya styrelsen för första gången.

Som ni säkert sett är takrensningen nu färdig. Firman som utförde arbetet meddelade att våra tak generellt såg ut att vara i mycket gott skick, endast ett fåtal tegelpannor behövde bytas ut. Efter att mossan skrapats bort behandlades taken med algmedel. Kvarvarande missfärgning på takpannorna kommer gradvis att försvinna allt eftersom algmedlet får verka.

Vi har noterat att utebelysningen inte fungerar som den ska på flera ställen på området. Mats har gjort en komplett inventering av både ytter- och innerbelysning och kommer att åtgärda icke-fungerande ljuskällor snarast.

Övrigt som pågår just nu är att service av våra tvättstugor håller på att utföras. Information om detta har satts upp i tvättstugorna.
Vidare kommer en brandskyddsbesiktning av föreningens gemensamma utrymmen att genomföras den 3e december. Anslag om detta kommer att sättas upp några veckor innan det arbetet påbörjas.

OVK-besiktningen som skulle genomföras i höst har senarelagts till början av nästa år.

Styrelsen kommer att fortsätta sammanträda den sista tisdagen i varje månad. I samband med detta är medlemmar som vanligt hjärtligt välkomna till öppet hus 18.30-19. Nästa möte kommer att hållas den 30/11. Vi gör sedan uppehåll i december för att ta nya tag i januari igen!