Info från styrelsen den 27 juni

Nu tar styrelsen en liten paus, i alla fall gällande styrelsemöten under juli månad. Vi finns dock tillgängliga via styrelsemailen som vanligt.

Föreningsstämman resulterade i en ny suppleant i gruppen vilket vi tycker är jättekul. Välkommen Niklas! Stämmoprotokollet finns att läsa på medlemsportalen www.simpleko.se i mappen ”Dokumenthanterare”. Önskar du få ett utskrivet protokoll så ordnar vi förstås det.

Vår ekonomi och nya investeringar
Som vi alla vet har det ekonomiska läget förändrats radikalt. Det har inte påverkat oss så mycket än men den 1 december 2023 lägger vi om ett lån på 11 miljoner och därefter följer 3 st lån med några månaders mellanrum, totalt ca 36 miljoner. Vi räknar med att räntekostnaderna kommer att öka och ytterligare avgiftshöjningar är därför tyvärr också att vänta.

Vi står också inför stora kostnader då våra hissar med utdaterade styrsystem och vissa delar som upphört att tillverkas behöver moderniseras. Under hösten, vintern och våren har styrelsen därför träffats vid ett flertal tillfällen och diskuterat anbud på 4 st hydraulhissar vilka har inkommit från Kone, Otis, Hissgruppen och Trygga Hiss. Till vår hjälp i valet av leverantör har vi bland annat haft en före detta hissbesiktningsman som varit anställd av Impecta/Kiwa.

På vårt styrelsemöte den 27 juni beslutades att anlita Trygga Hiss. Arbetet beräknas starta i november 2023 och man börjar med att modernisera en treplans- respektive en fyrplanshiss. Vilka vi ska börja med är inte bestämt än. De övriga två får vänta ett eller två år så det blir mer skonsamt för vår ekonomi. Reservdelar från de två första sparas förstås så att vi kan reparera eventuella fel på kvarvarande hissar tills de moderniseras. Moderniseringarna beräknas ta 2-3 veckor per hiss.

Andra investeringar gäller infrastrukturen för att kunna ladda elbilar. Styrelsen arbetar även med denna fråga och som vi får återkomma om när det klarnat vilket utbyggbart system som vi ska använda oss av.

Höststädning och antagande av nya stadgar
I slutet av september planerar vi att ha en gemensam arbetsdag med korvgrillning som avslutning. Samtidigt med arbetsdagen kallar vi till en extrastämma då vi förhoppningsvis ska kunna godkänna de uppdaterade stadgarna som togs på föreningsstämman. Mer information om allt detta kommer i augusti.

Trädgårdsinsatser
Området i söder mot kommunens gångväg och mot Ekebyvägen ska slyröjas och snyggas till. Vi kommer eventuellt också ta ned de två stora granar som drabbats av granbarksborre och som är döda.. De står i naturområdet vid de två boulebanorna.

De buskar som har dött i rabatterna vid Ekebyvägen 22 (slänten upp mot parkeringen) och Ekebyvägen 38 ska ersättas. Ge oss gärna förslag på vad ni önskar i stället för de buskar som har stått där.

Sommarblommor
Styrelsen turas om att vattna sommarblommorna i balkonglådor och markkrukor. Vi hoppas att de ska blomma vackert hela sommaren!

Vi önskar alla en riktigt skön sommar!
Styrelsen


Information från styrelsen den 29 april

Boka in föreningsstämman i din kalender

Välkommen till Rosendal Norra (matsalen) tisdagen den 30 maj kl 19:00 för  årets föreningsstämma. (Hammarbacksskolan heter numera Rosendal Norra.)

Utöver sedvanliga ärenden ska förslag till uppdaterade stadgar behandlas.  Den 1 januari 2023 började nya regler gälla för bostadsrättsföreningar och det är dessa regler som nu finns med i förslaget. Den 2 maj delas kallelse till föreningsstämman ut tillsammans med det nya stadgeförslaget. Årsredovisningen kommer också finnas upplagd på vår hemsida samma dag samt finnas tillgänglig om man vill  ha en papperskopia. 

Vår trädgård

Vår fastighetsskötare Mats Lindberg anlitar även denna säsong den ukrainska familjen som bor i föreningslokalen att vårstäda och ogräsrensa.

Välkommen till föreningsstämman!

Styrelsen önskar alla en glad valborg!

Information från styrelsemötet den 31 januari

Styrelsen efterlyser en valberedning!
Vi saknar fortfarande kandidater till valberedningen. Anmäl ditt intresse
till styrelsen@brfhammarbacken.se.

Boka in vår föreningsstämma i din kalender
Välkommen till Rosendal Norra (matsalen) tisdagen den 30 maj kl 19:00 för
årets föreningsstämma. (Hammarbacksskolan heter numera Rosendal Norra.)

Justering av tider för tystnad i och utanför våra hus
I våra ordningsregler står det nu att klockan 23:00-07:00 fredag och lördag och klockan 22:00-06:00 söndag-torsdag ska det vara tyst och lugnt såväl i som utanför våra hus.

Anpassa därför ljudnivån från radio, TV och musikanläggning. Även på dagtid ska du ta hänsyn till dina grannar genom att inte använda t ex träskor inomhus och inte slå i dörrar. Tänk på att husen leder ljud mycket bra. Informera dina grannar i förväg, om du måste borra i väggar eller tak.

Ekonomi
Vår ekonomi för 2022 är god trots ett minusresultat. Årsredovisningen för 2022 läggs upp på vår hemsida www.brfhammarbacken.se när den är klar.

Om vi är många som hjälps åt kan vi hålla kostnaderna nere något genom att vädra försiktigt, släcka lampor efter oss i tvättstugor, cykelförråd och på vindar samt vara sparsamma med vattnet.

Föreningslokalen
Vår ukrainska familj har fortsatt behov av boende och har fått löfte att stanna i föreningslokalen så länge de behöver under 2023.

Information från styrelsemötet den 29 november

Valberedning
På vårt sista styrelsemöte för året konstaterades att vi ännu inte har någon valberedning. Föreningsstämman 2022 gav uppdraget till den nya styrelsen att hitta medlemmar för den uppgiften men vi har alltså inte lyckats med det. Av den anledningen får styrelsen själv fungera som valberedning inför 2023 års föreningsstämma.

Vi är naturligtvis tacksamma för förslag på personer som vill göra en insats för föreningen i vår styrelse. Som boende i en bostadsrättsförening är detta vårt gemensamma ansvar.

OVK-arbetet
Nu är rensningen av ventilationskanalerna klar och vi väntar på ett godkänt resultat efter den slutliga OVK-besiktningen som nu är genomförd.

Mats Lindbergs Fastighetsförvaltning – extra arbeten som utförts under hösten
– Brandvarnare har satts upp i alla trapphus. Kolla gärna dina egna!
– Så kallade luddlådor är på plats i våra två tvättstugor. Detta för att förenkla rengöringen och motverka dålig lukt. Rengöringen utförs av Mats Lindberg.
– Lekplatsen har setts över och gungbrädan har fått nya däck eftersom de gamla var spruckna.

Föreningslokalen
Vår ukrainska familj har fått löfte att bo i föreningslokalen så länge som de behöver under 2023.

Styrelsen önskar alla en fin julhelg!

Information från styrelsemötet den 25 oktober

OVK
Rengöringen av våra ventilationskanaler har till största delen gått som planerat. IMS-ventilation återkommer den 5 december för åtgärd i de få återstående lägenheterna.

Vi vill passa på att påminna alla medlemmar om att ventilationen absolut inte får ändras vid renovering/ombyggnation av kök utan att först kontakta styrelsen. Eftersom varje lägenhet har en egen fläktmotor som driver ventilationen i den egna lägenheten är det väldigt viktigt att man vid eventuella ändringar kontrollerar att fläktkåpa och fläktmotor verkligen fungerar ihop. Vi vill också påminna om att spaltventilerna ovanför våra fönster bör rengöras emellanåt.

Höjning av månadsavgiften med 10%
Det har säkert inte gått någon förbi att inflationen ligger på cirka 9-10% och att priserna rusar. Priset på bland annat fjärrvärme kommer att höjas med 13% efter årsskiftet och elpriset har redan gått upp. Med anledning av detta har styrelsen beslutat att höja avgifterna med 10% från och med årsskiftet och inte bara med 5% som vi tidigare har aviserat.

”Visst kan vi hjälpas åt att hålla kostnaderna nere
genom att inte låta fönster stå öppna och genom att
hushålla med vattnet”.

Styrelsen

Valberedning
Vi saknar fortfarande en valberedning. Om du själv är intresserad av att bistå föreningen med detta viktiga arbete, eller känner någon som du tycker skulle passa bra i denna roll, ber vi dig att kontakta styrelsen.

Snart är det Jul!
Ljusgranen kommer att hissas upp i flaggstången som vanligt
inför första advent den 27 november.

Styrelsen