Information från extrainsatt styrelsemöte den 8/6

Med anledning av att det dröjer till ordinarie mötesdag som vi fortsätter att ha sista tisdagen i månaden klockan 18:00, valde den nya styrelsen att träffas för en genomgång av det som är aktuellt just nu.

– Under veckan som kommer går styrelsen igenom OVK-besiktningen från den 27/28 april tillsammans med besiktningsmannen. Vi återkommer med information gällande eventuella åtgärder som resultat av besiktningen.

– Föreningen har nu upplåtit gemensamhetslokalen/gästrummet till den första ukrainska flyktingfamiljen, en mamma med två barn. Styrelsen beslutade att för allas trygghet ska ett dokument med skötselinstruktioner utformas och översättas till ukrainska. Detta ska handla om brandskydd, skötsel av lokalen, sophantering och hur man bokar tvättstuga med mera.

Styrelsen beslutade att en hörna av lokalen ska inredas med soffa, bord, matta och golvlampor. Finns det någon/några i föreningen som vill bidra med detta? Hör då av er till styrelsen@brfhammarbacken.se, och gärna så snart som möjligt.

– Det övre grovsoprummet har tyvärr fyllts med wellpappkartonger som inte plattats till, en stor leksaksbil med eldrift med mera, med mera. Som vi informerat om tidigare vägrar sophämtarna att hantera överfulla kärl. Och elartiklar vet vi nog alla att det inte ska kastas i grovsoporna. Vi blir debiterade extraavgifter vid dessa tillfällen och vi vädjar till alla att respektera reglerna för vad som får kastas och att inte fylla kärlen mer än till kanterna.

Styrelsen önskar alla en glad sommar!Rapport från föreningsstämman 31/5

Den nya styrelsen är nu presenterad på anslagstavlor och under kontakt här på vår hemsida. Den motion som lämnats in, att ge styrelsen mandat att fatta beslut om att kunna ta emot ukrainska flyktingar för korttidsboende i vår föreningslokal bifölls.

Vi återkommer med mer information då vi som ny styrelse har haft vårt första ordinarie möte.

Information från styrelsemötet 29/3

OVK-besiktningen kommer att utföras av IMS Ventilation onsdagen den 27/4. Inför besiktningen är det mycket viktigt att rengöra fläkten om det inte är gjort nyligen. Information om hur du går tillväga finns i lägenhetspärmen.
Om du behöver hjälp att utföra rengöringen ber vi dig kontakta vår fastighetsskötare Mats Lindberg på 070 371 64 08. Han kan mot en ersättning om 450kr utföra arbetet åt dig.
Även takventilerna i badrum, separata toaletter och i klädkammare bör rengöras och besiktningsmannen behöver kunna komma åt dessa vid besiktningen.

Tidpunkten för årsstämman har satts till tisdag 31/5. Medlemmar ombeds inkomma med motioner senast söndag 24/4. Information om detta kommer att komma upp snart.

Styrelsen har fått information om att det är mycket myror i farten i år. Anticimex har kontaktats för att sanera i entréer/portar. Om du har problem med myror i din lägenhet ber vi dig ringa Anticimex på 075 245 10 00 och uppge din adress, lägenhetsnummer samt att huset är försäkrat hos Folksam.  

Nästa möte blir tisdagen 26/4.

Information från styrelsemötet 22/2

Under tisdagens styrelsemöte behandlade styrelsen framförallt hobbyrummet och planerat trädgårdsarbete. 

Som ni säkert sett har information satts upp i portdörrarna gällande hobbyrummet som nu i stort sett är färdigt och redo att börja användas av medlemmar. Styrelsen har arbetat fram vilka regler som ska gälla för rummets brukande och har också kommit fram till en lösning för hur alla enkelt ska kunna få tillträde till rummet. Medlemmar som vill ha tillträde till hobbyrummet ombeds skicka in en intresseanmälan till styrelsen på styrelsen@brfhammarbacken.se, så vi vet hur många nycklar vi ska kopiera upp.

Efter att ha rådgjort med tre olika företag har styrelsen beslutat att åtgärda en del träd på vårt område. Årets trädgårdsarbete sätter därför igång redan imorgon måndag 28/2. Då kommer arborister från Klätterapan att ta sig an en del träd på vårt område som antingen behöver beskäras eller fällas.

Nästa styrelsemöte blir tisdagen 29/3-2022.

Sammanfattning från styrelsemötet 25/1

I tisdags sammanträdde styrelsen för första gången detta år. På agendan stod framförallt planering inför styrelsens arbete 2022. 

Ett av de större arbetena detta år blir den obligatoriska ventilationskontrollen. Offerter ska tas in för att komma igång med detta arbete så snart som möjligt.

En prioritetsordning och plan för årets trädgårdsarbete är på gång. Som en del i detta arbete kommer ett antal träd att fällas då de annars kan utgöra en risk.

Arbetet med hobbyrummet fortskrider också. Rummet har städats och rustats upp. En arbetsgrupp har tillsatts för att utforma regler för hur rummet ska brukas och besluta hur vi ska lösa tillträdet till rummet.

Vi har fått rapporter om att internet inte fungerat som det ska i vissa hus. Ownit har lokaliserat problemet som ska vara åtgärdat under januari. 

Under december genomfördes en brandinventering av föreningens alla lokaler. Utlåtandet var att det överlag ser bra ut. Vi fick förslag på vissa åtgärder som kan göra oss ännu bättre förberedda om det uppstår en brand. Bland annat kommer brandvarnare att sättas upp i trappuppgångarna och skyltning till nödutgångar i våra vindsutrymmen och gemensamhetslokaler kommer att förbättras. En service av rökluckorna kommer också att genomföras inom kort.

Vi vill passa på att påminna alla medlemmar om vikten av att ha brandvarnare i lägenheten. Kontrollera regelbundet att era brandvarnare fungerar som de ska.
Om ni saknar brandvarnare i er lägenhet finns det att hämta hos styrelsen. Kontakta oss på styrelsen@brfhammarbacken.se så ser vi till att ni får brandvarnare! 

Nästa styrelsemöte blir tisdagen 22/2-2022.

Nytt år och nya möjligheter

Igår höll styrelsen sitt första möte efter decemberuppehållet. Vi har dock inte varit overksamma sedan november utan olika ärenden har hanterats. Det mest synliga var omläggning av asfalt utanför servicehuset vid vår infart, så att det nu går att öppna och stänga dörrarna utan problem.

En kort trädbesiktning utfördes häromdagen. Då konstaterades att vi under året behöver fälla ett par träd som annars kan utgöra risk. Vi återkommer om detta.

Inom kort kommer en sammanfattning av vårt möte igår. Nu ser vi fram emot att vi går mot ljusare tider!

Tyvärr pågår driftsstörningen fortfarande

Vi har haft kontakt med Telenor nu på morgonen och fått information om att två kablar är avgrävda och att man nu jobbar med att få nya på plats. Oklart när detta blir klart men troligen ganska snart, enligt Telenor.
Ett tips är att använda sig av Telenor stream som du kan hitta information om på vår hemsida. Telenor-Stream.pdf (brfhammarbacken.se)

Sammanfattning från styrelsemötet 30/11

Under årets sista möte diskuterade styrelsen hur vi ska lägga upp arbetet med att rusta upp hobbyrummet och utforma riktlinjer för hur det ska användas. Vi beslutade att dela upp arbetet i två delar. Det första steget kommer att bestå i en ordentlig rengöring och upprustning av rummet. Detta väntas bli klart tidigt nästa år. Nästa steg blir sedan att utforma regler för rummets brukande och besluta hur tillträdet till rummet ska gå till så att alla medlemmar kan få tillgång till rummet på ett enkelt och smidigt sätt.

Styrelsen har under hösten beslutat att sänka hyran för gemensamhetslokalen och övernattningsrummet på Ekebyvägen 24. Hyran ligger nu på 250 kronor per dygn.

Under jul- och nyårshelgen har vi också beslutat att inte ta ut någon avgift för parkering på besöksparkeringarna. Detta gäller 23/12-2/1. P-service har blivit ombedda att inte göra några kontroller av besöksparkeringarna under denna tid. Om man registrerar sig via app/sms under denna tid riskerar man ändå att debiteras som vanligt, så kom ihåg att meddela era gäster att inte registrera sin bil via app/sms under denna period!

Föreningen har för närvarande en mycket god ekonomi och med anledning av detta beslutade styrelsen att sänka månadsavgifterna med 5% från och med februari 2022.

Nästa styrelsemöte kommer att hållas sista tisdagen i januari (25/1). I samband med det är medlemmar som vanligt välkomna till öppet hus 18.30-19.00. Tills dess får man enklast och snabbast kontakt med styrelsen via mejl: styrelsen@brfhammarbacken.se.

Med det önskar styrelsen alla en riktigt god jul och gott nytt år!