Sammanfattning från styrelsemötet 25/1

I tisdags sammanträdde styrelsen för första gången detta år. På agendan stod framförallt planering inför styrelsens arbete 2022. 

Ett av de större arbetena detta år blir den obligatoriska ventilationskontrollen. Offerter ska tas in för att komma igång med detta arbete så snart som möjligt.

En prioritetsordning och plan för årets trädgårdsarbete är på gång. Som en del i detta arbete kommer ett antal träd att fällas då de annars kan utgöra en risk.

Arbetet med hobbyrummet fortskrider också. Rummet har städats och rustats upp. En arbetsgrupp har tillsatts för att utforma regler för hur rummet ska brukas och besluta hur vi ska lösa tillträdet till rummet.

Vi har fått rapporter om att internet inte fungerat som det ska i vissa hus. Ownit har lokaliserat problemet som ska vara åtgärdat under januari. 

Under december genomfördes en brandinventering av föreningens alla lokaler. Utlåtandet var att det överlag ser bra ut. Vi fick förslag på vissa åtgärder som kan göra oss ännu bättre förberedda om det uppstår en brand. Bland annat kommer brandvarnare att sättas upp i trappuppgångarna och skyltning till nödutgångar i våra vindsutrymmen och gemensamhetslokaler kommer att förbättras. En service av rökluckorna kommer också att genomföras inom kort.

Vi vill passa på att påminna alla medlemmar om vikten av att ha brandvarnare i lägenheten. Kontrollera regelbundet att era brandvarnare fungerar som de ska.
Om ni saknar brandvarnare i er lägenhet finns det att hämta hos styrelsen. Kontakta oss på styrelsen@brfhammarbacken.se så ser vi till att ni får brandvarnare! 

Nästa styrelsemöte blir tisdagen 22/2-2022.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *