Sammanfattning från styrelsemötet 30/11

Under årets sista möte diskuterade styrelsen hur vi ska lägga upp arbetet med att rusta upp hobbyrummet och utforma riktlinjer för hur det ska användas. Vi beslutade att dela upp arbetet i två delar. Det första steget kommer att bestå i en ordentlig rengöring och upprustning av rummet. Detta väntas bli klart tidigt nästa år. Nästa steg blir sedan att utforma regler för rummets brukande och besluta hur tillträdet till rummet ska gå till så att alla medlemmar kan få tillgång till rummet på ett enkelt och smidigt sätt.

Styrelsen har under hösten beslutat att sänka hyran för gemensamhetslokalen och övernattningsrummet på Ekebyvägen 24. Hyran ligger nu på 250 kronor per dygn.

Under jul- och nyårshelgen har vi också beslutat att inte ta ut någon avgift för parkering på besöksparkeringarna. Detta gäller 23/12-2/1. P-service har blivit ombedda att inte göra några kontroller av besöksparkeringarna under denna tid. Om man registrerar sig via app/sms under denna tid riskerar man ändå att debiteras som vanligt, så kom ihåg att meddela era gäster att inte registrera sin bil via app/sms under denna period!

Föreningen har för närvarande en mycket god ekonomi och med anledning av detta beslutade styrelsen att sänka månadsavgifterna med 5% från och med februari 2022.

Nästa styrelsemöte kommer att hållas sista tisdagen i januari (25/1). I samband med det är medlemmar som vanligt välkomna till öppet hus 18.30-19.00. Tills dess får man enklast och snabbast kontakt med styrelsen via mejl: styrelsen@brfhammarbacken.se.

Med det önskar styrelsen alla en riktigt god jul och gott nytt år!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *