Rapport från styrelsemötet 27 april

Vid förra styrelsemötet bestämde vi att vi skulle skjuta fram föreningsstämman några månader i förhoppning att vi då ska kunna ha en vanlig stämma där alla kan närvara fysiskt. Preliminärt har nu datum för stämman beslutats till 20/10. Om denna tidsplan håller kommer sista datum för att komma in med motioner att vara 5/9 och kallelsen till stämman kommer att skickas ut 20/9. Anslag och påminnelser om detta kommer givetvis att gå ut längre fram när det börjar dra ihop sig!

Arbetet med att förbättra den yttre miljön flyter på. Bakom Ekebyvägen 18 har markduk lagts ut för att bekämpa parksallaten som annars håller på att ta över vår gräsmatta. Som ni säkert också sett har föryngringsbeskärningen av buskar i området påbörjats. Arbetet med rabatten utanför Ekebyvägen 16 fortsätter också enligt tidsplanen. Detta trots att en fiberkabel av misstag grävdes av. Planen är att grävning, stenläggning och påfyllnad av jord kommer att vara färdigt till mitten av nästa vecka och i slutet av nästa vecka kommer de nya växterna som vi ska plantera.