Uppdatering, oktober 2021

Under det sista styrelsemötet innan årsstämman diskuterade styrelsen bland annat avslutat och planerat underhåll. Under september genomfördes en stamspolning enligt plan och utan problem. Vidare byttes en avloppsbrunn ut vid Ekebyvägen 16, på grund av inväxt av rötter som skadat den gamla brunnen. 

En statusbesiktning av hela området gjordes under första halvan av året. Styrelsen har gått igenom besiktningsrapporten som nu ligger till grund för planeringen av framtida underhåll. En sak som noterades vid besiktningen var att samtliga tak i området är mossbevuxna i olika utsträckning. Mossa binder fukt som kan skada takpannorna och på sikt leda till fuktskador. Styrelsen har därför anlitat en firma som ska ta sig an borttagande av mossan på våra tak. Detta kommer att ske under senare halvan av oktober. Mer information om exakt när och hur detta arbete kommer att genomföras kommer att skickas ut när det börjar dra ihop sig. Det är också dags för en ventilationskontroll av alla våra hus som också kommer att genomföras innan årets slut.

Styrelsen förbereder sig nu inför årsstämman som hålls den 20e oktober klockan 19:00, där vi hoppas se så många som möjligt av våra medlemmar närvara!