Protokoll från årsstämman

Nu finns protokollet från årsstämman att hämta ut för den som är intresserad. Den som är intresserad av att ta del av detta ombeds kontakta styrelsen per e-post (styrelsen@brfhammarbacken.se) för att få detta skickat till sig.