Protokoll från årsstämman

Nu finns protokollet från årsstämman att hämta ut för den som är intresserad. Den som är intresserad av att ta del av detta ombeds kontakta styrelsen per e-post (styrelsen@brfhammarbacken.se) för att få detta skickat till sig.

Nya styrelsens första möte!

Förra veckan sammanträdde den nya styrelsen för första gången.

Som ni säkert sett är takrensningen nu färdig. Firman som utförde arbetet meddelade att våra tak generellt såg ut att vara i mycket gott skick, endast ett fåtal tegelpannor behövde bytas ut. Efter att mossan skrapats bort behandlades taken med algmedel. Kvarvarande missfärgning på takpannorna kommer gradvis att försvinna allt eftersom algmedlet får verka.

Vi har noterat att utebelysningen inte fungerar som den ska på flera ställen på området. Mats har gjort en komplett inventering av både ytter- och innerbelysning och kommer att åtgärda icke-fungerande ljuskällor snarast.

Övrigt som pågår just nu är att service av våra tvättstugor håller på att utföras. Information om detta har satts upp i tvättstugorna.
Vidare kommer en brandskyddsbesiktning av föreningens gemensamma utrymmen att genomföras den 3e december. Anslag om detta kommer att sättas upp några veckor innan det arbetet påbörjas.

OVK-besiktningen som skulle genomföras i höst har senarelagts till början av nästa år.

Styrelsen kommer att fortsätta sammanträda den sista tisdagen i varje månad. I samband med detta är medlemmar som vanligt hjärtligt välkomna till öppet hus 18.30-19. Nästa möte kommer att hållas den 30/11. Vi gör sedan uppehåll i december för att ta nya tag i januari igen!