Information om bokslut för 2020

Hej alla medlemmar i Brf Hammarbacken
Bokslutet för 2020 är klart och reviderat av revisor. Det finns nu
tillgängligt här på vår hemsida, under fliken ”För mäklare”
brfhammarbacken.se/for-maklare/

Årets resultat för 2020 slutade på kr +583.000

Vi vill samtidigt påminna om att årets föreningsstämma kommer att
hållas 2021-10-20. Mer information kommer under Augusti/September

Nu hoppas vi på en fortsatt varm o skön sommar!
Hälsningar/styrelsen