Om Brf Hammarbacken

Bostadsrättsföreningen Hammarbacken är vackert belägen i en skogsbacke med utsiktsläge över åkrar, ängar och angränsade bebyggelse. Från föreningen är det nära till både Roslagsbanan och bussar, skolor, utomhusbad, golfbanor, ridhus och Vallentuna centrum med all samhällsservice.

Centralt i området finns en välutrustad lekpark. Under de senaste åren har även flera åtgärder utförts, såsom stensatta gångar med belysningspollare samt plantering av buskar och perenner i anslutning till entréerna. Dessutom har träd planterats på och i anslutning till lekpark och två boulebanor anlagts i anslutning till infarten. Övriga ytor inom föreningen såsom gräsytor, ängs- och skogsmark har en årlig skötselplan.

Föreningen är byggd 1992 och består av 88 st lägenheter från 1,5 rum och kök till 3,5 rum och kök. 4 av husen har två våningar, medan 2 av husen har tre våningar och övriga två hus har 4 våningar. Husen med tre och fyra våningar har hissar. Till varje lägenhet finns en parkeringsplats med motorvärmaruttag som förutom avgift för ström till uttag för motorvärmare ingår i avgiften. I avgiften ingår också bredband med 100 mbit/s både upp och ner och TV med digitalbox och uttag för ca 24 kanaler varav 8 kan bytas varje månad.

Bostadsrätt och ägande

En bostadsrätt är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt. Upplåtelsen är inte tidsbegränsad. En bostadsrättshavare som fullgör sina skyldigheter, följer föreningens stadgar, ordnings- och trivselregler och utfärdade anvisningar samt gällande lagar kan inte bli uppsagd från sin bostadsrätt. Upplåtelse med bostadsrätt får endast göras till den som är medlem i bostadsrättsföreningen.

I bostadsrättsföreningen är det alltid styrelsen som beviljar eller avslår en ansökan om medlemskap.

Det sägs ofta att man äger en bostadsrättslägenhet. Formellt äger man emellertid en nyttjanderätt till lägenheten. Det är föreningen som äger husen och därmed lägenheterna. 
När bostadsrätten säljs så är det nyttjanderätten som överlåts. 

 

TV och bredband (2020-06-01)

Föreningen har Telenor som leverantör till TV i lägenheterna. Distribution sker genom antennuttag i lägenheterna. Föreningen har tecknat abonnemang på ca 24 kanaler av vilka man har möjlighet att månadsvis välja 8 kanaler från ett större utbud. Kostnaden ingår i avgiften för bostadsrätten.

För att mottagning skall kunna ske behöver Tv:n anslutas via en box mellan antennuttaget i väggen och antennanslutningen i Tv:n. Till varje lägenhet finns en box som tillhandahålls av Telenor.

Det är viktigt att köparen kontrollerar att boxen överlämnas i samband med överlåtelsen.

Det är också viktigt att köparen gör en anmälan till Telenor om att grund-abonnemanget är övertaget och att säljaren säger upp sitt avtal.

Hemsida: www.telenor.se 

Bredband och bredbandstelefoni (2020-06-01)

Föreningen har tecknat avtal med Ownit AB om leverans av bredband till varje lägenhet. Uttaget finns innanför dörren till lägenheten. Hastigheten är 100 mbit både upp och ned.

Det är också här viktigt att säljaren säger upp sina avtal som han har via bredbandsnätet och att köparen tecknar nytt abonnemang med Ownit vid inflyttning.

Hemsida: www.ownit.se
E-post: support@ownit.se