Tack för 2020

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för året som gått!

Här kommer några korta informationspunkter från senaste styrelsemötet:

  • Vi håller ”öppet hus” för medlemmar (i styrelserummet, Ekebyvägen 36), den 29 december klockan 18:30-19:00. Nästa styrelsemöte hålls den 26 januari 2021.
  • Vår fastighetsförvaltare är redo att ploga om och när snön kommer.
  • I föreningen pågår s k systematiskt brandskyddsarbete vilket bland annat handlar om att kontrollera brandsläckare. Du vet väl att det finns pulverbrandsläckare på varje våningsplan i skåp som du kan öppna med din egen dörrnyckel. Kontrollera gärna din egen brandvarnare.
  • Vid eventuella akuta händelser hänvisar vi till de journummer som finns angivna på anslag i våra trapphus och på vår hemsida.
  • God fortsättning på 2021!