Årsredovisning


Årsredovisning och revisionsberättelse 2019.pdf
Årsredovisning och revisionsberättelse 2018.pdf
Årsredovisning och revisionsberättelse 2017.pdf

Från och med den 1 september 2017 tar föreningen ut en avgift för andrahandsupplåtelser.  
Avgiften uppgår till 5 % av ett prisbasbelopp  (44 880 kr 2017), d v s i nuläget 2 240 kr per år, eller 187 kr per månad.