Felanmälan till Mats Lindbergs Fastighetsservice
Tel 070 371 64 08

  • Vatten och avlopp
  • Fastighetsfrågor
  • Värme och vatten
  • Tvättstugor
  • Städning i trapphus och tvättstugor
  • Yttre miljö
  • Belysning i hissar

Övrigt

Kone-Hissar
Tel 020 72 20 20

OBS! Alla anmälningar till Kone-Hissar (utom katastroffall), ska föregås av samråd med styrelseledamot. Obehörig anmälan kan medföra debitering av utryckningskostnad.

Kabel-TV: Bredbandsbolaget
Tel 0770 777 000


Bredband: Ownit
Tel 08 525 073 00

Katastroffall

Larmcentral (bevakad dygnet runt)
Tel 070 377 62 78

  • Ange varifrån larmet kommer
  • Uppge namn och telefonnummer
  • Uppge aktuellt fel och skada

Med katastroffall avses endast direkt skada för person eller omfattande skador på byggnader, till exempel vattenskador, el-fel, brand eller problem med hissar och dylikt. Rådgör gärna med styrelseledamot före anmälan.