Årsredovisning

Årsredovisning och revisionsberättelse 2017.pdf

Aktuellt
Från och med den 1 september 2017 tar föreningen ut en avgift för andrahandsupplåtelser.  Avgiften uppgår till 5 % av ett prisbasbelopp  (44 880 kr 2017), d v s i nuläget 2 240 kr per år, eller 187 kr per månad.